Konkurs 2014

Nasze nagrody

 

A oto zwyciężczyni 

 

I my na Pogaduchach

 

 

Przygotowałyśmy dla Was aż DWA! Konkursy Fotograficzne!

Jedna osoba może wziąć udział w dwóch konkursach. Wystarczy wysłać dwa różne zdjęcia do 18.10!

Szczegóły:

1. "Bliskość w Obiektywie" - Wasz ulubiony sposób na bycie blisko z dzieckiem

Zapraszamy wszystkich uczestników do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym "Bliskość w Obiektywie - Wasz ulubiony sposób na bycie blisko z dzieckiem". Przysyłajcie zdjęcia ukazujące Wasze ulubione bycie blisko np. masaż, czytanie bajek.

Do wygrania Super! NAGRODY:
1. Nosidło TULA
2. Trzymiesięczny karnet na zajęcia z angielskiego w Akademii Twórczego Rozwoju BEBE
3. Obiad dla dwojga z kawą/herbatą i pralinkami we Flow Food
4. Masaż PELOHA
5. Zestaw: hipoalergiczne mydło Delfin, książeczka "Wychowanie w duchu Empatii"
6. Zestaw : szczoteczkę dla dorosłych  Ecobamboo, książeczka "Wychowanie w duchu Empatii".
7. Książka " Dziecko bez kosztów "
8. Książka "Shantala Tradycyjna sztuka masażu",
9. Książka „W głębi kontinuum"
10. Książka " Kołysanka o piersiach mamy"


2. "Spodziewając się wielkiej nagrody!" - dla rodziców oczekujących dzieckaPojawienie się dziecka w rodzinie to niewątpliwy dar. Stawia do góry nogami dotychczasową rzeczywistość, ale nade wszystko pomaga odkryć nowe oblicza samego siebie, znaleźć nieznane meandry spełnienia i co najważniejsze zaznać niespotykanej dotąd radości wynikającej z przekazywania życia.
Czas ciąży to okres czekania na to... Uchwyćcie go w Waszych obiektywach, najpiękniejsze zdjęcia nagrodzimy cennymi upominkami.

Czekają Super! NAGRODY :
1. 50 % zniżki na kurs Szkoły Rodzenia przy Centrum Naturalnego Rodzicielstwa Rozkwit
2. PEŁNY KURS MASAŻU DZIECIĘCEGO (w domu zwycięzcy lub na kursie grupowym)
3. Masaż PELOHA dla kobiety w ciąży lub po porodzie.
4. Rytuał CERRADA po zakończeniu okresu połogu.
5. Książka „ Bobas lubi  wybór”
6. Książka "Księga rodzicielstwa bliskości"
7. Książka "Masaż Shanata"


 
Zdjęcia nadsyłajcie do dnia  18.10.2014  na  adres kobieteria.rejestracja@gmail.com w temacie koniecznie wpiszcie tytuł konkursu. Uczestnik ma prawo wysłać dwa różne zdjęcia na dwa konkursy. Rozstrzygnięcie konkursu 19.10.2014 na pogaduszkach bliskościowych.

WAŻNE! Wysyłając maile ze zdjęciami pamiętajcie o zamieszczeniu Oświadczenia:
„Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem i jestem autorką/autorem zgłoszonych na konkurs zdjęć oraz, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich.Wyrażam zgodę na publikację nadesłanych zdjęć na potrzeby ogłoszenia wyników konkursu, publikację na stronie internetowej oraz facebook'u.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu fotograficznego."

 
FUNDATORZY NAGRÓD!
TULA
Akademia Twórczego Rozwoju BEBE
Restauracja Flow Food
Drogeria Ekologiczna
Księgarnia Fantastyczne Światy
Wydawnictwo MAMANIA
Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT
Doula Emilia Jaworska
Centrum Masażu - MASAŻ PELOHA
DOULANIA Anna Sawoń 
REGULAMIN KONKURSÓW  "Bliskość w Obiektywie - Wasz ulubiony sposób na bycie blisko z dzieckiem"  I "SPODZIEWAJĄC SIĘ WIELKIEJ NAGRODY"

Opis konkursów

Każdy z dwóch konkursów  polega na przysłaniu jednego zdjęcia w formacie jpg odpowiadającego na temat konkursowy. Zdjęcia należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail kobieteria.rejestracja@gmail.com. Zgłoszeniowy e-mail musi być zatytułowany "Bliskość w Obiektywie - Wasz ulubiony sposób na bycie blisko z dzieckiem" lub „ Spodziewając się wielkiej nagrody”.  Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie, niekopiowane z Internetu. Jedna osoba może uczestniczyć w obu konkursach, nadsyłając dwa różne zdjęcia po jednym na  każdy z konkursów.  Liczy się ciekawy pomysł i  podejście do tematu.
Na zgłoszenia czekamy do 18  października do godziny 00:00. Rozwiązanie konkursu nastąpi 19  października o godzinie 16:00 podczas końcowego spotkania „ Pogaduchy bliskościowe „ w Akademii Twórczego Rozwoju Bebe. Najlepsze fotografie zostaną komisyjnie wybrane drogą głosowania. W skład komisji wejdą Organizatorzy Dni Bliskości 2014
Wyniki konkursów oraz nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie Dni Bliskości http://tydzienbliskosci.blogspot.com w zakładce Konkurs.

Nagrody

Nagrodami w konkurs są:
1.      Nosidło TULA
2.      Trzymiesięczny karnet na zajęcia z angielskiego w Akademii Twórczego Rozwoju BEBE
3.      Obiad dla dwojga z kawą / herbatą I pralinkami
4.      Masaż PELOHA
5.      Zestaw: hipoalergiczne mydło Delfin i książeczka "Wychowanie w duchu Empatii"
6.      Zestaw : szczoteczkę dla dorosłych  Ecobamboo, książeczka "Wychowanie w duchu Empatii".
7.      Książka " Dziecko bez kosztów "
8.      Książka "Shantala Tradycyjna sztuka masażu" x 2
9.      Książka „W głębi kontinuum"
10.  Książka " Kołysanka o piersiach mamy"
11.  50 % zniżki na kurs Szkoły Rodzenia przy Centrum Naturalnego Rodzicielstwa Rozkwit
12.  Pełny kurs masażu dziecięcego (w domu zwycięzcy lub na kursie grupowym)
13.  Masaż PELOHA dla kobiety w ciąży lub po porodzie.
14.   Rytuał CERRADA po zakończeniu okresu połogu.http://www.doulabialystok.pl/.../masaz-zamykajacy-po.../
15.  Książka „ Bobas lubi  wybór”
16.   Książka "Księga rodzicielstwa bliskości"

Regulamin konkursu:

Postanowienia ogólne:
1.    Niniejszy regulamin konkursów "Bliskość w Obiektywie - Wasz ulubiony sposób na bycie blisko z dzieckiem" i „ Spodziewając się wielkiej nagrody” określa warunki, na jakich odbywają się niniejsze konkursy, zwany dalej konkursami.
2.    Organizatorem konkursu są Organizatorzy Dni Bliskości 2014, zwani dalej organizatorem.
3.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania konkursu. Wszelkie zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu zostaną ogłoszone w odpowiednim dziale na stronie http://tydzienbliskosci.blogspot.com oraz na fanpage Dni Bliskości na facebooku.

Opis Konkursu:
1.    Celem konkursu jest wyróżnienie najciekawszych zdjęć przedstawiających "Bliskość w Obiektywie - Wasz ulubiony sposób na bycie blisko z dzieckiem" oraz „ Spodziewając się wielkiej nagrody”
2.    Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która spełniła warunki uczestnictwa w konkursie.
3.    Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, opisanymi w dziale "Wyłonienie zwycięzców".
4.    Konkurs odbywa się w terminie 06.10.2014r. – 19.10.2014r.
5.    I Etap polegający na zgłaszaniu zdjęć do konkursu trwa do 18.10.2014r.
6.    II Etap polegający na głosowaniu na najlepsze zdjęcie odbędzie się 19.10.2014r. o godzinie 16:00 podczas spotkania kończącego tegoroczne Dni Bliskości w Akademii Twórczego Rozwoju BEBE .
7.    Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 20 10.2014 r. po godzinie 12:00 w dziale Konkurs http://tydzienbliskosci.blogspot.com oraz na facebooku.
8.    Nagrodami w konkursie są:
·         Nosidło TULA
·         Trzymiesięczny karnet na zajęcia z angielskiego w Akademii Twórczego Rozwoju BEBE
·         Rodzinny posiłek we Flow Food
·         Masaż PELOHA
·         Zestaw: hipoalergiczne mydło Delfin i książeczka "Wychowanie w duchu Empatii"
·         Zestaw : szczoteczkę dla dorosłych  Ecobamboo, książeczka "Wychowanie w duchu Empatii".
·         Książka " Dziecko bez kosztów "
·         Książka "Shantala Tradycyjna sztuka masażu" x 2
·         Książka „W głębi kontinuum"
·         Książka " Kołysanka o piersiach mamy"
·         50 % zniżki na kurs Szkoły Rodzenia przy Centrum Naturalnego Rodzicielstwa Rozkwit
·          PEŁNY KURS MASAŻU DZIECIĘCEGO (w domu zwycięzcy lub na kursie grupowym)
·         Masaż PELOHA dla kobiety w ciąży lub po porodzie.
·          Rytuał CERRADA po zakończeniu okresu połogu.
·         Książka „ Bobas lubi  wybór”
·         Książka "Księga rodzicielstwa bliskości"

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1.    Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2.    W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie spełniające następujące wymagania:
·      zarejestrowani uczestnicy Dni Bliskości 2014,
·      jedna osoba może uczestniczyć w obu konkursach, nadsyłając dwa różne zdjęcia po jednym na  każdy z konkursów,
·      zdjęcia  konkursowe powinny odpowiadać tematowi bądź tematom konkursowym
·      zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie, niekopiowane z Internetu
·      odpowiednio zatytułowany  e-mail, tzn. w tytule pojawił się zapis „Dni bliskości – oczami uczestnika ” bądź „ Spodziewając się wielkiej nagrody”
3.    Umieszczane zdjęcia muszą mieć uregulowane prawa autorskie.
4.    Do konkursów można zgłosić maksymalnie dwa zdjęcie. 
5.    Większa liczba zgłoszonych zdjęć jak również zdjęcia bez prawidłowego tytułu nie będą brane pod uwagę.
6.    Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przeniesieniem praw majątkowych do fotografii Organizatorów Dni Bliskości 2014.
7.     W każdym mailu zgłoszeniowy powinno się znaleźć oświadczenie uczestnika konkursu:
„Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem i jestem autorką/autorem zgłoszonych na konkurs zdjęć oraz, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich.
Wyrażam zgodę na publikację nadesłanych zdjęć na potrzeby ogłoszenia wyników konkursu, publikację na stronie internetowej oraz facebooku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu fotograficznego."

Wyłonienie zwycięzców:
1.    Wyłonienie zwycięzców odbędzie za pomocą oddawania głosów podczas trwania spotkania „Pogaduchy bliskościowe ” 19  października o godzinie 16:00 w Akademii Twórczego Rozwoju Bebe.
2.    Zdjęcia biorące udział w konkursie zostaną wybrane komisyjnie przez Organizatorów Dni Bliskości 2014
3.    Kryterium wyboru dedykacji poddanych głosowaniu będzie ich oryginalność, ciekawe przedstawienie pomysłu oraz zgodność z tematyką Dni Bliskości.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kobietaria.rejestracja@gmail.com

Data modyfikacji: 03.10.2014r.